Strona główna - Powiatowy Urząd Pracy w Mysłowicach


KOMUNIKAT !
PUP MYSŁOWICE ZAWIESZA OSOBISTE PRZYJMOWANIE STRON (osób bezrobotnych, pracodawców)
Osoby bezrobotne i pracodawców  zobowiązujemy wyłącznie do kontaktu telefonicznego lub mailowego z pracownikami Urzędu.

 

W sprawie rejestracji osób bezrobotnych i  zaświadczeń  32-223-25-84
W sprawie zgłoszenia oferty pracy 32-223-26-07
W sprawach związanych z zatrudnieniem cudzoziemców 32-223-25-81
Pożyczki na pokrycie bieżących kosztów prowadzenia działalności gospodarczej mikroprzedsiębiorcy 32/223-26-06
Dofinansowanie części kosztów wynagrodzeń pracowników oraz należnychod tych wynagrodzeń składek na ubezpieczenia społeczne dla mikroprzedsiębiorcy,
małego i średniego przedsiębiorcy
32/223-25-82
32/223-26-06
Dofinansowania części kosztów prowadzenia działalności gospodarczej dla przedsiębiorcy będącego osobą fizyczną niezatrudniającego pracowników 32/223-16-09
Dofinansowanie części kosztów wynagrodzeń pracowników oraz należnych od tych wynagrodzeń składek na ubezpieczenia społeczne
dla organizacji pozarządowych lub podmiot
32/223-26-06

Aktualności

Czytaj więcej w temacie: Aktualności

Informacja

Szanowni Państwo
Informujemy, że w przypadku braków formalnych/merytorycznych we wnioskach, pracownicy urzędu skontaktują się z wnioskodawcą na podany przez niego telefon i/lub email w celu wyjaśnienia lub uzupełnienia. 
W związku z powyższym prosimy o niedosyłanie samodzielne dokumentów, jeżeli nie zostaną
o to państwo poproszeni. 

Dodatkowo uprzejmie informujemy, że pracownicy nie udzielają specjalistycznych porad dotyczących spraw księgowych oraz z zakresu doradztwa podatkowego.

  Powiatowy Urząd Pracy w Mysłowicach realizuje projekt „ Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w mieście Mysłowice (V)" współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Osi priorytetowej I Rynek Pracy otwarty dla wszystkich, Działanie 1.1 Wsparcie osób młodych pozostających bez...

Powiatowy Urząd Pracy w Mysłowicach realizuje projekt „ Aktywizacja osób bezrobotnych w wieku 30+ zarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy w Mysłowicach (IV)" w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego dla osi...

Powiatowy Urząd Pracy w Mysłowicach realizuje projekt „ Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w mieście Mysłowice (IV)" współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Osi priorytetowej I Osoby młode na rynku pracy, Działanie 1.1 Wsparcie osób młodych pozostających bez pracy na...

  Powiatowy Urząd Pracy w Mysłowicach realizuje projekt pn. „Aktywizacja osób bezrobotnych w wieku 30+ zarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy w Mysłowicach (III)" w ramach osi priorytetowej VII: Regionalny rynek pracy, działanie 7.2. Poprawa zdolności do zatrudnienia osób poszukujących pracy i...

Czytaj więcej w temacie: Projekty skierowane do pracodawców i przedsiębiorców

Powiatowy Urząd Pracy w Mysłowicach

Dni otwarcia:
 • Poniedziałek - Piątek
 • 7:30 – 15:30
  Godziny przyjęć interesantów:
  8:00 – 14:30
  Rejestracja osób bezrobotnych:
  8:00 – 14:00


 

 •  


Zobacz więcej danych urzędu oraz mapę jego położenia.
Zapraszamy również na : facebook.com/PUPMyslowice

Partnerzy

Na skróty

 Przejdź na górę