Strona główna - Powiatowy Urząd Pracy w Mysłowicach


Rynek pracy - pomoc dla Ukrainy

Aktualności

Czytaj więcej w temacie: Aktualności
 
Jeśli jesteś pracodawcą i chcesz zgłosić swoj
ą ofertę pracy do Powiatowego Urzędu Pracy w Mysłowicach możesz to zrobić za pomocą :
platformy 
praca.gov.pl

 mailowo kamy@praca.gov.pl 
telefonicznie 
osobiście na zamieszczonym druku.

Na każdym etapie składania oferty pracy możesz liczyć na wsparcie pracowników Urzędu Pracy pod telefonami :
32 223 16 08, 32 223 25 81, 32 223 26 07.

Powiatowy Urząd Pracy w Mysłowicach realizuje projekt pn. „Aktywizacja osób bezrobotnych zarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy w Mysłowicach (I)" w ramach Programu Fundusze Europejskie dla Śląskiego 2021-2027 współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego Plus, Priorytet FESL.05.00...

  Powiatowy Urząd Pracy w Mysłowicach realizuje projekt „ Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w mieście Mysłowice (V)" współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Osi priorytetowej I Rynek Pracy otwarty dla wszystkich, Działanie 1.1 Wsparcie osób młodych pozostających bez...

Powiatowy Urząd Pracy w Mysłowicach realizuje projekt „ Aktywizacja osób bezrobotnych w wieku 30+ zarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy w Mysłowicach (IV)" w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego dla...

Powiatowy Urząd Pracy w Mysłowicach realizuje projekt „ Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w mieście Mysłowice (IV)" współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Osi priorytetowej I Osoby młode na rynku pracy, Działanie 1.1 Wsparcie osób młodych pozostających bez pracy na...

Czytaj więcej w temacie: Projekty skierowane do pracodawców i przedsiębiorców

Powiatowy Urząd Pracy w Mysłowicach

Dni otwarcia:
 • Poniedziałek - Piątek
 • 7:30 – 15:30
  Godziny przyjęć interesantów:
  8:00 – 14:30
  Rejestracja osób bezrobotnych:
  8:00 – 14:00


 


 

 
Informujemy, że skrzynka e-mailowa kamy@praca.gov.pl przyjmuje tylko załączniki o pojedynczej wielkości maksymalnej 8 MB i łącznej wielkości maksymalnej 20 MB.


Powiatowy Urząd Pracy w Mysłowicach informuje, że zgodnie z art. 64 ust. 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. kodeksu postępowania administracyjnego pozostawi bez rozpoznania korespondecję otrzymywaną pocztą elektroniczną, która nie spełnia wymogów określonych w art. 63 § 2 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity: Dz. U. z 2000r. Nr 98 poz. 1071 ze zm.), którego brzmienie jest następujące:

"Podanie powinno zawierać co najmniej wskazanie osoby, od której pochodzi jej adres i żądanie oraz czynić zadość innym wymaganiom ustalonym w przepisach szczególnych."

Oznacza to, że treść kierowanej korespondencji powinna zawierać co najmniej wskazanie: 
 1. osoby (imie i nazwisko) od której pochodzą,
 2. adresu (kod pocztowy, miejscowosć, ulica i nr domu) tej osoby,
 3. przedmiotu sprawy której dotyczy.
Zobacz więcej danych urzędu oraz mapę jego położenia.
Zapraszamy również na : facebook.com/PUPMyslowice

Partnerzy

Na skróty

 Przejdź na górę