Strona główna - Powiatowy Urząd Pracy w Mysłowicach


KOMUNIKAT !
PUP MYSŁOWICE ZAWIESZA OSOBISTE PRZYJMOWANIE STRON
(osób bezrobotnych, pracodawców)

Osoby bezrobotne i pracodawców  zobowiązujemy wyłącznie do kontaktu telefonicznego lub mailowego z pracownikami Urzędu.

 

W sprawie rejestracji osób bezrobotnych i  zaświadczeń  32-223-25-84
W sprawie zgłoszenia oferty pracy 32-223-26-07
W sprawach związanych z zatrudnieniem cudzoziemców 32-223-25-81
Pożyczki na pokrycie bieżących kosztów prowadzenia działalności
gospodarczej mikroprzedsiębiorcy
32/223-25-54
32/223-25-53
 Dofinansowanie części kosztów wynagrodzeń pracowników
oraz należnychod tych wynagrodzeń składek na ubezpieczenia społeczne 
dla mikroprzedsiębiorcy, małego i średniego przedsiębiorcy
32/223-25-82
32/223-26-06
Dofinansowania części kosztów prowadzenia działalności gospodarczej
dla przedsiębiorcy będącego osobą fizyczną niezatrudniającego pracowników
32/223-16-09
Dofinansowanie części kosztów wynagrodzeń pracowników
oraz należnych od tych wynagrodzeń składek na ubezpieczenia społeczne 
dla organizacji pozarządowychlub podmiot
32/223-26-06

Aktualności

Kolejny termin naboru wniosków o dofinansowanie w ramach Tarczy Antykryzysowej Czerwiec 2020

Powiatowy Urząd Pracy w Mysłowicach ogłasza kolejny termin naboru wniosków o dofinansowanie w ramach Tarczy Antykryzysowej. Wnioski można składać w okresie od 10 czerwca 2020r. do dnia 23 czerwca 2020r.

Aktualizacja naboru wniosków o udzielenie pożyczki dla mikroprzedsiębiorców

  Powiatowy Urząd Pracy w Mysłowicach ogłasza nabór wniosków o udzielenie pożyczki na pokrycie bieżących kosztów prowadzenia działalności gospodarczej mikroprzedsiębiorcy przyznawanej na podstawie art. 15zzd ustawy z dnia 02 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych. Do...

Nabór wniosków dla mikroprzedsiębiorcy, małego i średniego przedsiębiorcy o wypłatę dofinansowania części kosztów wynagrodzeń pracowników oraz należnych od tych wynagrodzeń składek na ubezpieczenia społeczne w przypadku spadku obrotów gospodarczych w następstwie wystąpienia COVID-19 Czerwiec 2020

Nabór wniosków dla mikroprzedsiębiorcy, małego i średniego przedsiębiorcy o wypłatę dofinansowania części kosztów wynagrodzeń pracowników oraz należnych od tych wynagrodzeń składek na ubezpieczenia społeczne w przypadku spadku obrotów gospodarczych w następstwie wystąpienia COVID-19

Nabór wniosków dla przedsiębiorcy będącego osobą fizyczną niezatrudniającą pracowników o udzielenie dofinansowania części kosztów prowadzenia działalności gospodarczej w przypadku spadku obrotów gospodarczych w następstwie wystąpienia COVID-19 Czerwiec 2020

Nabór wniosków dla przedsiębiorcy będącego osobą fizyczną niezatrudniającą pracowników o udzielenie dofinansowania części kosztów prowadzenia działalności gospodarczej w przypadku spadku obrotów gospodarczych w następstwie wystąpienia COVID-19

Nabór wniosków organizacji pozarządowej lub podmiotu o dofinansowanie części kosztów wynagrodzeń pracowników oraz należnych od tych wynagrodzeń składek na ubezpieczenie społeczne Czerwiec 2020

Nabór wniosków o dofinansowanie części kosztów wynagrodzeń pracowników oraz należnych od tych wynagrodzeń składek na ubezpieczenia społeczne dla organizacji pozarządowych lub podmiot o którym mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie

Nabór wniosków o zawarcie umowy o zorganizowanie stażu w ramach RPO i POWER Czerwiec 2020

Powiatowy Urząd Pracy w Mysłowicach ogłasza nabór wniosków o zawarcie umowy o zorganizowanie stażu z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój.

Nabór wniosków o dofinansowanie do podejmowanej działalności gospodarczej Czerwiec 2020

Powiatowy Urząd Pracy w Mysłowicach ogłasza nabór wniosków o dofinansowanie do podejmowanej działalności gospodarczej

Szczególne rozwiązania dla cudzoziemców przebywających i pracujących w Polsce.

W związku z obowiązującym stanem epidemii, ogłoszonym z powodu zakażeń wirusem SARS-CoV-2, w dniu 31 marca 2020 r. sejm uchwalił  ustawę o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. 2020 poz. 568), która przewiduje m.in. szczególne rozwiązania dla...

Jak założyć Profil Zaufany

Profil zaufany to potwierdzony zestaw danych, które jednoznacznie identyfikują jego posiadacza w usługach podmiotów publicznych w internecie. Te dane to imię (imiona), nazwisko, data urodzenia oraz numer PESEL. Profil zaufany jest tak zabezpieczony, aby nikt – poza jego właścicielem – nie mógł go użyć. Dzięki temu każda osoba, która ma profil zaufany i użyje go w usłudze internetowej podmiotu publicznego, jest wiarygodna.

Informacja o rejestracji jako osoba bezrobotna

Osoby ubiegające się o nadanie statusu bezrobotnego lub poszukującego pracy informujemy że od dnia 01.04.2020 możliwa będzie tylko pełna rejestracja elektroniczna. Polega ona na wniesieniu do urzędu pracy wniosku wraz z załącznikami w postaci elektronicznej po opatrzeniu ich kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub profilem zaufanym przez system praca.gov.pl. W tej sytuacji NIE jest wymagana wizyta osoby w urzędzie pracy.

Czytaj więcej w temacie: Aktualności

Informacja

Szanowni Państwo
Informujemy, że w przypadku braków formalnych/merytorycznych we wnioskach, pracownicy urzędu skontaktują się z wnioskodawcą na podany przez niego telefon i/lub email w celu wyjaśnienia lub uzupełnienia. 
W związku z powyższym prosimy o niedosyłanie samodzielne dokumentów, jeżeli nie zostaną
o to państwo poproszeni. 


Dodatkowo uprzejmie informujemy, że pracownicy nie udzielają specjalistycznych porad dotyczących spraw księgowych oraz z zakresu doradztwa podatkowego.

Powiatowy Urząd Pracy w Mysłowicach realizuje projekt „ Aktywizacja osób bezrobotnych w wieku 30+ zarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy w Mysłowicach (IV)"  w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego dla osi...

Powiatowy Urząd Pracy w Mysłowicach realizuje projekt pn. "Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w mieście Mysłowice (IV)" współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Osi priorytetowej I Osoby młode na rynku pracy, Działanie 1.1 Wsparcie osób młodych pozostających bez pracy na regionalnym...

  Powiatowy Urząd Pracy w Mysłowicach realizuje projekt pn. „Aktywizacja osób bezrobotnych w wieku 30+ zarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy w Mysłowicach (III)" w ramach osi priorytetowej VII: Regionalny rynek pracy, działanie 7.2. Poprawa zdolności do zatrudnienia osób poszukujących pracy i...

                                         Powiatowy Urząd Pracy w Mysłowicach realizuje projekt pn. „Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w mieście Mysłowice (III)" Poddziałanie 1.1.1 Program...

Czytaj więcej w temacie: Projekty skierowane do pracodawców i przedsiębiorców

Powiatowy Urząd Pracy w Mysłowicach

Dni otwarcia:
 • Poniedziałek - Piątek
 • 7:30 – 15:30
  Godziny przyjęć interesantów:
  8:00 – 14:30
  Rejestracja osób bezrobotnych:
  8:00 – 14:00


 

 •  


Zobacz więcej danych urzędu oraz mapę jego położenia.
Zapraszamy również na : facebook.com/PUPMyslowice

Partnerzy

Na skróty

 Przejdź na górę