Strona główna - Powiatowy Urząd Pracy w Mysłowicach


Informacja o automatycznym umorzeniu pożyczek

W związku z nowelizacją ustawy mającej zapobiegać skutkom COVID+19  pożyczka wraz z odsetkami podlega umorzeniu z urzędu, pod warunkiem, że mikroprzedsiębiorca będzie prowadził działalność gospodarczą przez okres 3 miesięcy od dnia udzielenia pożyczki.

Umorzenie pożyczki nastąpi z urzędu, bez konieczności składania wniosku o umorzenie. Spełnienie warunku umorzenia sprawdzi urząd pracy. 

Umowy o udzielenie pożyczki zawarte lub podpisane przez przedsiębiorców wraz z wnioskiem o przyznanie pożyczki przed wejściem w życie niniejszej ustawy ulegają zmianie z mocy prawa w zakresie określonym w art.15 zzd w brzmieniu nadanym ustawą zmieniająca.

Podstawa prawna - art. 77 pkt. 39 ustawy z dnia 19 czerwca 2020 r. o dopłatach do oprocentowania kredytów bankowych udzielanych przedsiębiorcom dotkniętym skutkami COVID-19 oraz o uproszczonym postępowaniu o zatwierdzenie układu w związku z wystąpieniem COVID-19.

KOMUNIKAT !
PUP MYSŁOWICE ZAWIESZA OSOBISTE PRZYJMOWANIE STRON (osób bezrobotnych, pracodawców)
Osoby bezrobotne i pracodawców  zobowiązujemy wyłącznie do kontaktu telefonicznego lub mailowego z pracownikami Urzędu.

 

W sprawie rejestracji osób bezrobotnych i  zaświadczeń  32-223-25-84
W sprawie zgłoszenia oferty pracy 32-223-26-07
W sprawach związanych z zatrudnieniem cudzoziemców 32-223-25-81
Pożyczki na pokrycie bieżących kosztów prowadzenia działalności gospodarczej mikroprzedsiębiorcy 32/223-25-54
32/223-25-53
Dofinansowanie części kosztów wynagrodzeń pracowników oraz należnychod tych wynagrodzeń składek na ubezpieczenia społeczne dla mikroprzedsiębiorcy,
małego i średniego przedsiębiorcy
32/223-25-82
32/223-26-06
Dofinansowania części kosztów prowadzenia działalności gospodarczej dla przedsiębiorcy będącego osobą fizyczną niezatrudniającego pracowników 32/223-16-09
Dofinansowanie części kosztów wynagrodzeń pracowników oraz należnych od tych wynagrodzeń składek na ubezpieczenia społeczne
dla organizacji pozarządowych lub podmiot
32/223-26-06

Aktualności

Czytaj więcej w temacie: Aktualności

Informacja

Szanowni Państwo
Informujemy, że w przypadku braków formalnych/merytorycznych we wnioskach, pracownicy urzędu skontaktują się z wnioskodawcą na podany przez niego telefon i/lub email w celu wyjaśnienia lub uzupełnienia. 
W związku z powyższym prosimy o niedosyłanie samodzielne dokumentów, jeżeli nie zostaną
o to państwo poproszeni. 

Dodatkowo uprzejmie informujemy, że pracownicy nie udzielają specjalistycznych porad dotyczących spraw księgowych oraz z zakresu doradztwa podatkowego.

Powiatowy Urząd Pracy w Mysłowicach realizuje projekt „ Aktywizacja osób bezrobotnych w wieku 30+ zarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy w Mysłowicach (IV)"  w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego dla osi...

Powiatowy Urząd Pracy w Mysłowicach realizuje projekt pn. "Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w mieście Mysłowice (IV)" współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Osi priorytetowej I Osoby młode na rynku pracy, Działanie 1.1 Wsparcie osób młodych pozostających bez pracy na regionalnym...

  Powiatowy Urząd Pracy w Mysłowicach realizuje projekt pn. „Aktywizacja osób bezrobotnych w wieku 30+ zarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy w Mysłowicach (III)" w ramach osi priorytetowej VII: Regionalny rynek pracy, działanie 7.2. Poprawa zdolności do zatrudnienia osób poszukujących pracy i...

                                         Powiatowy Urząd Pracy w Mysłowicach realizuje projekt pn. „Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w mieście Mysłowice (III)" Poddziałanie 1.1.1 Program...

Czytaj więcej w temacie: Projekty skierowane do pracodawców i przedsiębiorców

Powiatowy Urząd Pracy w Mysłowicach

Dni otwarcia:
 • Poniedziałek - Piątek
 • 7:30 – 15:30
  Godziny przyjęć interesantów:
  8:00 – 14:30
  Rejestracja osób bezrobotnych:
  8:00 – 14:00


 

 •  


Zobacz więcej danych urzędu oraz mapę jego położenia.
Zapraszamy również na : facebook.com/PUPMyslowice

Partnerzy

Na skróty

 Przejdź na górę