Urząd - Powiatowy Urząd Pracy w Mysłowicach


Powiatowy Urząd Pracy w Mysłowicach

Dni otwarcia:
 • Poniedziałek - Piątek
 • 7:30 – 15:30
  Godziny przyjęć interesantów:
  8:00 – 14:30
  Rejestracja osób bezrobotnych:
  8:00 – 14:00


 


 

 
Informujemy, że skrzynka e-mailowa kamy@praca.gov.pl przyjmuje tylko załączniki o pojedynczej wielkości maksymalnej 8 MB i łącznej wielkości maksymalnej 20 MB.


Powiatowy Urząd Pracy w Mysłowicach informuje, że zgodnie z art. 64 ust. 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. kodeksu postępowania administracyjnego pozostawi bez rozpoznania korespondecję otrzymywaną pocztą elektroniczną, która nie spełnia wymogów określonych w art. 63 § 2 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity: Dz. U. z 2000r. Nr 98 poz. 1071 ze zm.), którego brzmienie jest następujące:

"Podanie powinno zawierać co najmniej wskazanie osoby, od której pochodzi jej adres i żądanie oraz czynić zadość innym wymaganiom ustalonym w przepisach szczególnych."

Oznacza to, że treść kierowanej korespondencji powinna zawierać co najmniej wskazanie: 
 1. osoby (imie i nazwisko) od której pochodzą,
 2. adresu (kod pocztowy, miejscowosć, ulica i nr domu) tej osoby,
 3. przedmiotu sprawy której dotyczy.
Zobacz więcej danych urzędu oraz mapę jego położenia.
Zapraszamy również na : facebook.com/PUPMyslowice
Język migowy

Zobacz informacje na temat obsługi niepełnosprawnych.

Zobacz

Urząd

Partnerzy

Na skróty

 Przejdź na górę