Rynek pracy - Powiatowy Urząd Pracy w Mysłowicach


Rynek pracy

Powiatowy Urząd Pracy w Mysłowicach realizuje projekt pn. „Aktywizacja osób bezrobotnych zarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy w Mysłowicach (I)" w ramach Programu Fundusze Europejskie dla Śląskiego 2021-2027 współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego Plus, Priorytet FESL.05.00...

  Powiatowy Urząd Pracy w Mysłowicach realizuje projekt „ Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w mieście Mysłowice (V)" współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Osi priorytetowej I Rynek Pracy otwarty dla wszystkich, Działanie 1.1 Wsparcie osób młodych pozostających bez...

Powiatowy Urząd Pracy w Mysłowicach realizuje projekt „ Aktywizacja osób bezrobotnych w wieku 30+ zarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy w Mysłowicach (IV)" w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego dla...

Powiatowy Urząd Pracy w Mysłowicach realizuje projekt „ Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w mieście Mysłowice (IV)" współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Osi priorytetowej I Osoby młode na rynku pracy, Działanie 1.1 Wsparcie osób młodych pozostających bez pracy na...

Czytaj więcej w temacie: Programy i projekty

Partnerzy

Na skróty

 Przejdź na górę