Aktualności urzędu - Powiatowy Urząd Pracy w Mysłowicach


Nagłówek

Aktualności

ePUAP - utrudnienia w dniach 24-26 lutego 2018 r.

Informujemy, że w dniach 24 – 26 lutego 2018 r. będą prowadzone prace serwisowe w systemie ePUAP. W tym czasie mogą występować problemy z dostępem do niektórych funkcjonalności platformy, w tym utrudnienia w korzystaniu z elektronicznej skrzynki podawczej.   źródło:...

Wstrzymanie naboru wniosków

Powiatowy Urząd Pracy w Mysłowicach informuje, iż z uwagi na planowaną wymianą instalacji centralnego ogrzewania w miesiącu marcu 2018 r . wstrzymuje nabór wniosków  o: - dofinansowanie do podejmowanej działalności gospodarczej, -  refundację ze środków Funduszu Pracy kosztów wyposażenia lub doposażenia...

Zmiana godzin pracy Urzędu od dnia 5 marca 2018r.

Uprzejmie informujemy, iż w związku z planowaną wymianą instalacji centralnego ogrzewania od dnia 05 marca 2018r . do odwołania nastąpi zmiana godzin pracy Urzędu (od godz. 8:00 do godz. 14:00). Przyjmowanie stron od 8:00 do 13:30 Rejestracja od 8:00 do 13:00 Za powstałe utrudnienia i...

Terminy składania wniosków o dofinansowanie kosztów kształcenia ustawicznego Pracowników i Pracodawców w ramach Krajowego Funduszu Szkoleniowego

  Powiatowy Urząd Pracy w Mysłowicach  informuje Pracodawców zainteresowanych dofinansowaniem kosztów kształcenia ustawicznego Pracowników i Pracodawców  w ramach Krajowego Funduszu Szkoleniowego, iż wnioski należy składać w dniach 19-20.02.2018 r. w sekretariacie Powiatowego Urzędu Pracy w...

Nabór wniosków o dofinansowanie do podejmowanej działalności gospodarczej w ramach projektu współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego - w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020

  Powiatowy Urząd Pracy w Mysłowicach ogłasza nabór wniosków o dofinansowanie do podejmowanej działalności gospodarczej w ramach projektu współfinansowanego  ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego – w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020. O...

Nabór wniosków o dofinansowanie do podejmowanej działalności gospodarczej w ramach projektu współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego - Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój

Powiatowy Urząd Pracy w Mysłowicach ogłasza nabór wniosków o dofinansowanie do podejmowanej działalności gospodarczej w ramach projektu współfinansowanego  ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego – Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój. O dofinansowanie mogą się ubiegać...

Nabór wniosków o refundację ze środków Funduszu Pracy kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy

  Powiatowy Urząd Pracy w Mysłowicach zaprasza pracodawców do składania wniosków w ramach wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy   Kwota refundacji: 24.000,00 zł   Pracodawco, jeżeli: planujesz zatrudnić pracownika; prowadzisz działalność gospodarczą co najmniej 6 miesięcy; siedzibą...

Realizacja prac społecznie użytecznych

  Powiatowy Urząd Pracy w Mysłowicach, w związku z planowaną realizacją prac społecznie użytecznych  zaprasza instytucje publiczne zainteresowane przyjęciem osób bezrobotnych do odbycia prac społecznie użytecznych do złożenia do tutejszego Urzędu stosownych deklaracji w terminie do 26.01.2018 r. ...

Nabór wniosków o dofinansowanie kosztów studiów podyplomowych

  Powiatowy Urząd Pracy w Mysłowicach  informuje osoby zainteresowane dofinansowaniem kosztów studiów podyplomowych , wobec których ustalono profil pomocy II określony w ustawie o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz. U. z 2017r., poz.1065 z późń. zm.), iż termin składania wniosków został...

Nabór wniosków o zawarcie umowy o zorganizowanie stażu z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020

  Powiatowy Urząd Pracy w Mysłowicach ogłasza nabór wniosków o zawarcie umowy o zorganizowanie stażu Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020.   W ramach projektu do odbycia stażu będą kierowane osoby bezrobotne zarejestrowane...

Wyświetlanie 1 - 10 z 111 rezultatów.
Pozycji na stronę: 10

Partnerzy

Na skróty

 Przejdź na górę