Aktualności urzędu - Powiatowy Urząd Pracy w Mysłowicach


Nagłówek

Aktualności

Zaproszenie na konferencję WUP w Katowicach „Śląskie inwestuje. Jak finansować szkolenia dla firm?”

  W imieniu Dyrekcji Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Katowicach serdecznie zapraszamy na konferencję: „Śląskie inwestuje. Jak finansować szkolenia dla firm?", poświęconą Podmiotowemu Systemowi Finansowania usług rozwojowych w województwie śląskim.   Konferencja odbędzie się 14 września 2018 r. w Będzinie, w...

Terminy składania wniosków o dofinansowanie kosztów kształcenia ustawicznego Pracowników i Pracodawców w ramach Krajowego Funduszu Szkoleniowego

  Powiatowy Urząd Pracy w Mysłowicach  informuje Pracodawców zainteresowanych dofinansowaniem kosztów kształcenia ustawicznego Pracowników i Pracodawców w ramach Krajowego Funduszu Szkoleniowego, iż wnioski należy składać w dniach 06 -07.09.2018 r. w sekretariacie Powiatowego Urzędu Pracy w Mysłowicach...

Wznowienie naboru wniosków o zawarcie umowy o zorganizowanie stażu z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020

Powiatowy Urząd Pracy w Mysłowicach wznawia nabór wniosków o zawarcie umowy o zorganizowanie stażu z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 dla 2 osób bezrobotnych.   W ramach projektu do odbycia stażu będą kierowane osoby...

Wznowienie naboru wniosków o zawarcie umowy o zorganizowanie stażu ze środków rezerwy Funduszu Pracy

  Powiatowy Urząd Pracy w Mysłowicach wznawia nabór wniosków o zawarcie umowy o zorganizowanie stażu ze środków rezerwy Funduszu Pracy dla 2 osób długotrwale bezrobotnych.   Do odbycia stażu będą kierowane osoby bezrobotne zarejestrowane w Powiatowym Urzędzie Pracy w Mysłowicach spełniające łącznie...

Wznowienie naboru wniosków o zawarcie umowy o zorganizowanie stażu z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój

Powiatowy Urząd Pracy w Mysłowicach wznawia nabór wniosków o zawarcie umowy o zorganizowanie stażu z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój dla 2 osób bezrobotnych . W ramach projektu do odbycia stażu będą kierowane osoby bezrobotne zarejestrowanew...

Nabór wniosków o organizowanie prac interwencyjnych i o zawarcie umowy o dofinansowanie wynagrodzenia za zatrudnienie skierowanego bezrobotnego, który ukończył 50 rok życia

Powiatowy Urząd Pracy w Mysłowicach ogłasza nabór wniosków w ramach następujących form: - wniosek o zawarcie umowy o dofinansowanie wynagrodzenia za zatrudnienie skierowanego bezrobotnego, który ukończył 50 rok życia - dla 2 osób bezrobotnych, - wniosek o organizację prac interwencyjnych - dla 2 osób...

Wznowienie naboru wniosków o zawarcie umowy o zorganizowanie stażu z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020

  Powiatowy Urząd Pracy w Mysłowicach wznawia nabór wniosków o zawarcie umowy o zorganizowanie stażu z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 dla 3 osób bezrobotnych.   W ramach projektu do odbycia stażu będą kierowane...

Klauzula informacyjna Powiatowego Urzędu Pracy w Mysłowicach - Administratora Danych Osobowych.

KLAUZULA INFORMACYJNA W ZWIĄZKU Z PRZETWARZANIEM DANYCH OSOBOWYCH Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27.04.2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia...

Termin składania wniosków o przyznanie środków z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na podjęcie działalności gospodarczej dla osób niepełnosprawnych

  Termin składania wniosków o przyznanie środków z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na podjęcie działalności gospodarczej dla osób niepełnosprawnych     Powiatowy Urząd Pracy w Mysłowicach ogłasza nabór wniosków o jednorazowe środki z Państwowego Funduszu Rehabilitacji...

ePUAP - utrudnienia w dniach 24-26 lutego 2018 r.

Informujemy, że w dniach 24 – 26 lutego 2018 r. będą prowadzone prace serwisowe w systemie ePUAP. W tym czasie mogą występować problemy z dostępem do niektórych funkcjonalności platformy, w tym utrudnienia w korzystaniu z elektronicznej skrzynki podawczej.   źródło:...

Wyświetlanie 1 - 10 z 117 rezultatów.
Pozycji na stronę: 10

Partnerzy

Na skróty

 Przejdź na górę