Dokumenty do pobrania - Powiatowy Urząd Pracy w Mysłowicach


Zawartość stron

 Logo CAZ

 
Powiatowy Urząd Pracy w Mysłowicach
zaprasza pracodawców do składania wniosków w ramach wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy
 
Maksymalna kwota refundacji: 36.000,00 zł  
 
Pracodawco, jeżeli:
  • planujesz zatrudnić pracownika;
  • prowadzisz działalność gospodarczą co najmniej 6 miesięcy;
  • siedzibą prowadzonej działalności są Mysłowice lub posiadasz bądź tworzysz stanowisko pracy na terenie miasta Mysłowice;
  • w ostatnich 6 miesiącach nie zwolniłeś pracownika za wypowiedzeniem dokonanym przez Pracodawcę
  • spełniasz pozostałe warunki znajdujące się w Regulaminie  w sprawie szczegółowych warunków i  trybu dokonywania refundacji ze środków Funduszu Pracy kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy dostępnym poniżej
 
Zapraszamy do złożenia wniosku o refundację na zakup sprzętów, urządzeń, maszyn potrzebnych do wykonywania pracy zatrudnionemu pracownikowi.
 
Wnioski należy składać w siedzibie Powiatowego Urzędu Pracy w Mysłowicach
w pokoju nr 15 w godzinach od 8:00 do 14:00 lub
przesłać elektronicznie za pomocą platformy praca.gov.pl lub e-puap 
w dniach
 
 19-20  luty 2024
18-19 marzec 2024
22-23 kwiecień 2024
20-21 maj 2024
17-18 czerwiec 2024
22-23 lipiec 2024
19-20 sierpień 2024
19-20 wrzesień 2024
21-22 październik 2024

lub do wyczerpania środków.
 

Szczegółowe informacje można również uzyskać telefonicznie w godzinach od 8:00 do 14:30.
Telefon kontaktowy 32/223-16-09.
 
Załączniki
Regulamin w sprawie szczegółowych warunków i trybu dokonywania refundacji ze środków Funduszu Pracy kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy z dnia 21.12.2023.PDF (pdf, 5801 KB)
Wniosek podmiotu prowadz. działal. gospod. lub niepublicz. przedszkola lub niepublicz. szkoły lub prod. rolnego lub żłobka lub klubu dziecięc. lub podm. świadcz. usługi rehabilit. o refund. kosztów wyposaż. lub doposaż. stan. pracy z dn. 21.12.2023 r. (docx, 57 KB)
Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis z dnia 21.12.2023 r. (xlsx, 76 KB)

Partnerzy

Na skróty

 Przejdź na górę