Dokumenty do pobrania - Powiatowy Urząd Pracy w Mysłowicach


Zawartość stron

 Logo CAZ

 
Powiatowy Urząd Pracy w Mysłowicach
zaprasza pracodawców do składania wniosków w ramach wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy
 
Maksymalna kwota refundacji: 34.000,00 zł  
 
Pracodawco, jeżeli:
  • planujesz zatrudnić pracownika;
  • prowadzisz działalność gospodarczą co najmniej 6 miesięcy;
  • siedzibą prowadzonej działalności są Mysłowice lub posiadasz bądź tworzysz stanowisko pracy na terenie miasta Mysłowice;
  • w ostatnich 6 miesiącach nie zwolniłeś pracownika za wypowiedzeniem dokonanym przez Pracodawcę
  • spełniasz pozostałe warunki znajdujące się w Regulaminie  w sprawie szczegółowych warunków i  trybu dokonywania refundacji ze środków Funduszu Pracy kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy dostępnym poniżej
 
Zapraszamy do złożenia wniosku o refundację na zakup sprzętów, urządzeń, maszyn potrzebnych do wykonywania pracy zatrudnionemu pracownikowi.
 
Wnioski należy składać w siedzibie Powiatowego Urzędu Pracy w Mysłowicach
w pokoju nr 15 w godzinach od 8:00 do 14:00 lub
przesłać elektronicznie za pomocą platformy praca.gov.pl lub e-puap 
w dniach
 
20-21  luty 2023
20-21 marzec 2023
20-21 kwiecień 2023
22-23 maj 2023
20-21czerwiec 2023
20-21 lipiec 2023
21-22 sierpień 2023
21-22 wrzesień 2023
23-24 październik 2023
 
Szczegółowe informacje można również uzyskać telefonicznie w godzinach od 8:00 do 14:30.
Telefon kontaktowy 32/223-16-09.
 
Załączniki
Regulamin w sprawie szczegółowych warunków i trybu dokonywania refundacji ze środków Funduszu Pracy kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy z dnia 09.01.2023 r. (pdf, 5587 KB)
Wniosek podmiotu prowadz. działal. gospod. lub niepublicz. przedszkola lub niepublicz. szkoły lub prod. rolnego lub żłobka lub klubu dziecięc. lub podm. świadcz. usługi rehabilit. o refund. kosztów wyposaż. lub doposaż. stan. pracy z dn. 09.01.2023 r. (docx, 60 KB)
Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis z dnia 09.01.2023 r. (xlsx, 76 KB)

Partnerzy

Na skróty

 Przejdź na górę