Dokumenty do pobrania - Powiatowy Urząd Pracy w Mysłowicach


Zawartość stron

Logo Centrum Aktywizacji Zawodowej 
Powiatowy Urząd Pracy w Mysłowicach ogłasza nabór wniosków o zawarcie umowy o zorganizowanie stażu z Funduszu Pracy. 
 
Staże będą organizowane na okres do 6 miesięcy, jednak nie dłużej niż do 30.11.2023 r.
 
Po zakończeniu stażu Organizator stażu musi zagwarantować zatrudnienie na nieprzerwany okres 3 miesięcy, jednak nie krótszy niż 90 dni kalendarzowych, w ramach umowy o pracę przynajmniej na 1/2 etatu z wynagrodzeniem miesięcznym w wysokości co najmniej połowy minimalnego wynagrodzenia określonego w odpowiednim Rozporządzeniu Rady Ministrów w sprawie wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę obowiązującego w trakcie trwania zawartej umowy.

Wnioski przyjmowane są od dnia 02.01.2023r. do wyczerpania środków.
 
Wnioski można
 • składać w siedzibie Powiatowego Urzędu Pracy w Mysłowicach w pok. nr 16 w godzinach od 8:00 do 14:30
 • wysłać na adres
  Powiatowy Urząd Pracy w Mysłowicach
  ul. Mikołowska 4a
  41-400 Mysłowice
  liczy sie data stempla pocztowego
 • przesłać elekronicznie za pomocą platformy praca.gov.pl lub e-puap
 
Szczegółowe informacje można uzyskać w Referacie Instrumentów i Usług Rynku Pracy
pod numerem telefonu : 32/223-25-82.      
 
Załączniki
Regulamin w sprawie organizacji stażu z dnia 29.12.2022 r. (pdf, 2683 KB)
Wniosek o zawarcie umowy o zorganizowanie stażu z dnia 29.12.2022 r. (doc, 93 KB)
Opinia o osobie odbywającej staż z FP (docx, 15 KB)
Sprawozdanie z przebiegu stażu z FP (doc, 36 KB)
Lista obecności osoby bezrobotnej odbywającej staż z FP w 2023 roku (doc, 109 KB)
Wniosek o udzielenie dni wolnych dla osoby bezrobotnej odbywającej staż z FP w 2023 roku (docx, 12 KB)

Partnerzy

Na skróty

 Przejdź na górę