Dokumenty do pobrania - Powiatowy Urząd Pracy w Mysłowicach


Zawartość stron

Logo FE SL

 
Powiatowy Urząd Pracy w Mysłowicach ogłasza nabór wniosków o zawarcie umowy o zorganizowanie stażu w ramach Programu Fundusze Europejskie dla Śląskiego 2021 – 2027 współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego Plus – projekt pn. „Aktywizacja osób bezrobotnych zarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy w Mysłowicach (I)
 
 
W ramach projektu do odbycia stażu będą kierowane osoby bezrobotne zarejestrowane w Powiatowym Urzędzie Pracy w Mysłowicach. W pierwszej kolejności osoby młode (osoby w wieku 18-29 lat), w tym w szczególności: osoby z grupy NEET, osoby samotnie wychowujące dzieci, osoby opuszczające pieczę zastępczą, osoby pochodzenia migranckiego, osoby znajdujące się w najtrudniejszej sytuacji na rynku pracy, tj. kobiety, osoby w wieku 50 lat i więcej, osoby z niepełnosprawnościami, osoby długotrwale bezrobotne, osoby o niskich kwalifikacjach.

 
Staże będą organizowane na okres 6 miesięcy.
 
Realizacja staży rozpocznie się w 2024 roku.


Po zakończeniu stażu Organizator stażu musi zagwarantować zatrudnienie na nieprzerwany okres 3 miesięcy, jednak nie krótszy niż 90 dni kalendarzowych, w ramach umowy o pracę przynajmniej na 1/2 etatu z wynagrodzeniem miesięcznym w wysokości co najmniej połowy minimalnego wynagrodzenia określonego w odpowiednim Rozporządzeniu Rady Ministrów w sprawie wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę obowiązującego w trakcie trwania zawartej umowy.
 
Wnioski przyjmowane są do wyczerpania środków.

 
Wnioski można
 • składać w siedzibie Powiatowego Urzędu Pracy w Mysłowicach w Referacie Instrumentów i Usług Rynku Pracy (pok. nr 16) w godzinach od 8:00 do 14:30
 • wysłać na adres
  Powiatowy Urząd Pracy w Mysłowicach
  ul. Mikołowska 4a
  41-400 Mysłowice
 • przesłać elektronicznie za pomocą platformy praca.gov.pl lub e-puap
Regulamin oraz aktualny wniosek są dostępne poniżej.
Prosimy o dokładne zapoznanie się z w/w regulaminem.
 
Szczegółowe informacje można uzyskać w Referacie Instrumentów i Usług Rynku Pracy
pod numerem telefonu : 32/223-25-82.


Logo Centrum Aktywizacji Zawodowej


 
Powiatowy Urząd Pracy w Mysłowicach informuje, że od 02.01.2024 r. ogłasza nabór wniosków o zawarcie umowy o zorganizowanie stażu z Funduszu Pracy. 
 

Wnioski można:
 • składać w siedzibie Powiatowego Urzędu Pracy w Mysłowicach w pok. nr 16 w godzinach od 8:00 do 14:30
 • wysłać na adres
  Powiatowy Urząd Pracy w Mysłowicach
  ul. Mikołowska 4a
  41-400 Mysłowice
  liczy się data stempla pocztowego
 • przesłać elekronicznie za pomocą platformy praca.gov.pl lub e-puap.
Wnioski będą przyjmowane do wyczerpania środków.
 
W przypadku wpłynięcia do tutejszego Urzędu większej liczby wniosków decydować będzie kolejność ich złożenia. 
 
Szczegółowe informacje można uzyskać w Referacie Instrumentów i Usług Rynku Pracy
pod numerem telefonu : 32/223-25-82.      
 
Załączniki
Regulamin w sprawie organizacji stażu z dnia 29.12.2023 (pdf, 2673 KB)
Wniosek o zawarcie umowy o zorganizowanie stażu z dnia 29.12.2023 r. (doc, 94 KB)
Opinia o osobie odbywającej staż z FP (docx, 15 KB)
Sprawozdanie z przebiegu stażu z FP (doc, 36 KB)
Lista obecności osoby bezrobotnej odbywającej staż z FP w 2023 roku (doc, 109 KB)
Wniosek o udzielenie dni wolnych dla osoby bezrobotnej odbywającej staż z FP w 2023 roku (docx, 12 KB)
Lista obecności osoby bezrobotnej odbywającej staż z EFS+ w 2023 roku (pdf, 107 KB)
Wniosek o udzielenie dni wolnych dla osoby bezrobotnej odbywającej staż z EFS+ w 2023 roku (pdf, 74 KB)
Opinie o osobie odbywającej staż EFS+ (pdf, 82 KB)
Sprawozdanie z przebiegu stażu z EFS+ (pdf, 93 KB)

Partnerzy

Na skróty

 Przejdź na górę