Dokumenty do pobrania - Powiatowy Urząd Pracy w Mysłowicach


Zawartość stron

Logo Centrum Aktywizacji Zawodowej
 

Powiatowy Urząd Pracy w Mysłowicach ogłasza nabór wniosków o organizowanie robót publicznych.
 
Wnioski można od dnia 02.01.2023r.:
 • składać w siedzibie Powiatowego Urzędu Pracy w Mysłowicach w pok. nr 11 w godzinach od 8:00 do 14:30
 • wysłać na adres
  Powiatowy Urząd Pracy w Mysłowicach
  ul. Mikołowska 4a
  41-400 Mysłowice
  liczy się data stempla pocztowego
 • przesłać elekronicznie za pomocą platformy praca.gov.pl lub e-puap.
Wnioski będą przyjmowane do wyczerpania środków.
 
 
W przypadku wpłynięcia do tutejszego Urzędu większej liczby wniosków decydować będzie kolejność ich złożenia. 

Regulamin oraz aktualny wniosek są dostępne poniżej.
 

Szczegółowe informacje można uzyskać w Referacie Instrumentów i Usług Rynku Pracy w pokoju nr 11.

 
Obsługa klientów odbywa się w godzinach od 8:00 do 14:30.
Telefon kontaktowy 32/223-26-06.
Załączniki
Regulamin w sprawie szczegółowych warunków i zasad zatrudnienia skierowanego bezrobotnego w ramach robót publicznych z dnia 22.12.2022 r. (pdf, 3581 KB)
Wniosek o organizowanie robót publicznych z dnia 22.12.2022 r. (doc, 130 KB)
Wniosek o refundację wynagrodzeń i składek na ubezpieczenia społeczne w związku z zatrudnieniem skierowanych bezrobotnych w ramach robót publicznych z dnia 22.12.2022 r. (docx, 20 KB)
Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis z dnia 22.12.2022 r. (xlsx, 76 KB)

Partnerzy

Na skróty

 Przejdź na górę