Dla pracodawców i przedsiębiorców - Powiatowy Urząd Pracy w Mysłowicach


Dla pracodawców i przedsiębiorców

  Powiatowy Urząd Pracy w Mysłowicach realizuje projekt pn. „Aktywizacja osób bezrobotnych w wieku 30+ zarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy w Mysłowicach (III)" w ramach osi priorytetowej VII: Regionalny rynek pracy, działanie 7.2. Poprawa zdolności do zatrudnienia osób poszukujących pracy i...

                                         Powiatowy Urząd Pracy w Mysłowicach realizuje projekt pn. „Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w mieście Mysłowice (III)" Poddziałanie 1.1.1 Program...

                                                        Powiatowy Urząd Pracy w Mysłowicach informuje, iż uzyskał dofinansowanie Europejskiego Funduszu Społecznego na realizację...

Powiatowy Urząd Pracy w Mysłowicach informuje, iż uzyskał dofinansowanie Europejskiego Funduszu Społecznego na realizację projektu Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w mieście Mysłowice (I) Działanie 1.1 Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014 – 2020   Dla osób...

Czytaj więcej w temacie: Projekty skierowane do pracodawców i przedsiębiorców

Partnerzy

Na skróty

 Przejdź na górę