Zamówienia publiczne - Powiatowy Urząd Pracy w Mysłowicach


Zamówienie w zakresie malowania pomieszczeń w siedzibie Powiatowego Urzędu Pracy w Mysłowicach - zamówienie publiczne o wartości poniżej 30 000 euro

Zaproszenie do składania ofert cenowych:   Malowanie pomieszczeń w siedzibie Powiatowego Urzędu Pracy w Mysłowicach typ dokumentu pdf data ogłoszenia Ogłoszenie 25.09.2018 r. Ogłoszenie wyników: 02.10.2018 r. ...

Ogłoszenie o zamówieniu na usługi społeczne

Świadczenie usług pocztowych w obrocie krajowym i zagranicznym na potrzeby Powiatwego Urzędu Pracy w Mysłowicach Załączniki ogłoszenie.pdf Ogłoszenie o zamówieniu na usługi...

Zamówienia publiczne o wartości poniżej 30 000 Euro

Zaproszenie do składania ofert cenowych:   Wykonanie sieci strukturalnej dla Powiatowego Urzędu Pracy w Mysłowicach typ dokumentu pdf data ogłoszenia Ogłoszenie 08.09.2017 r. Ogłoszenie wyników: 26.09.2017 r. ...

Zamówienia publiczne o wartości poniżej 30000 euro

Zaproszenie do składania ofert:   Świadczenie usług pocztowych w obrocie krajowym i zagranicznym na potrzeby Powiatowego Urzędu Pracy w Mysłowicach typ dokumentu pdf / doc Data ogłoszenia Ogłoszenie pdf 21.11.2016 Wyjaśnienia pdf 25.11.2016 Ogłoszenie wyników pdf 21.12.2016 ...

Przetarg nieograniczony

Przetarg nieograniczony o wartości zamówienia mniejszej od kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. - Prawo zamówień publicznych na: Dostawę i wdrożenie macierzy dyskowej wraz z oprogramowaniem nr sprawy: IURP-333-2/2016 typ dokumentu pdf / doc ...

Partnerzy

Na skróty

 Przejdź na górę